Blogg-Ny side for Osensjøen ved-og hytteservice

Her vil det etter hvert bli oppdatert en ny hjemmeside for Osensjøen ved- og hyttesrvice AS.

Utfyllende informasjon om om våre tjenester får du foreløpig ved gjennom kantaktinfo. under

Vi ordner det meste! Vi er til for deg!  Ta kontakt!

Du finner oss vis a vis Fløtermuseet på Osensjøens vestside

Odd Arne Kragebøl
Sørli Gård, 2460 Osen Mobil: +47 41 91 50 28 
E-post: oddakrag@online.no
Hjemmeside: www.osenved.no